Om Nadja Adelborg

Kunstner Nadja AdelborgNadja Adelborgs billeder er yderst materialeorienteret, hvilket tydligt ses i billedernes stoflige karakter og de mange farvelag. Hun bryder ned og bygger op, lag efter lag, skiller det væsentlige fra det uvæsentlige.

Gennem de mange nuanceringer i farvespillet, koleritten, strukturerne og overmalingerne forankres stemningen og figurernes fortælling som giver billedet nærvær og dybde.

Inspirationen hentes i menneskelige dilemmaer og fortællinger.

Skæve situationer og sære figuer. – Stemningsaftryk af livet.

Hun tilstræber et sitrende og komprimeret billedudtryk med et flertydigt skær, hvor man som beskuer selv må tage aktiv del for at blotlægge billedets stemning og fortælling